www.
johanblaauw.nl

 
Artikelen
|
Recensies
|
Overwegingen
|
Columns
|
Gedichten
|
Varia
|
Sitemap
 

 
Afrika, de Rooms-Katholieke Kerk en Antoine Bodar

In de Volkskrant van zaterdag 24 februari 2007 (het Betoog, pag. 2) staat een indringend artikel van Douwe Verkuyl e.a. over de desastreuze rol van de Rooms-Katholieke Kerk in Afrika. Door toedoen van dit kerkgenootschap wordt seksuele voorlichting stelselmatig tegengewerkt evenals het gebruik van voorbehoedmiddelen. De enorme verspreiding van aids en het grote aantal onveilige abortussen in Afrika zijn een direct gevolg van de opstelling van deze kerk.
In diezelfde Volkskrant staat op de Forumpagina (pag. 7) een brief aan God van de roomse priester Antoine Bodar (zie foto). In die brief schrijft hij: "Zo Gij niet anders beschikt of toelaat, overkomen ons de seizoenen van het leven - de jeugd, de volwassenheid en de ouderdom, alle met eigen zegeningen en beproevingen". Met andere woorden: omdat God het zo beschikt of toelaat komen dus miljoenen kinderen in Afrika niet eens toe aan het seizoen van hun jeugd.
Zou Bodar het zelf geloven? Het dunkt me wel erg makkelijk de menselijke schuld voor het lijden en de vroegtijdige dood van deze miljoenen Afrikaanse kinderen God in de schoenen te schuiven. Want daar komt Bodars visie wel op neer.
Juist zijn Rooms-Katholieke Kerk heeft in Afrika op dit punt grote invloed en macht, o.a. omdat veel Afrikaanse ziekenhuizen en klinieken eigendom zijn van de roomse kerk. In plaats van die macht ten goede aan te wenden verzet zij zich tegen elk programma voor geboorteregeling dat het lijden in Afrika kan helpen terugdringen.
En Antoine Bodar? Voor hem telt vooral de vraag, aldus zijn brief aan God, of God hem in het uur van de dood genadig is.

© JOHAN BLAAUW

februari 2007

Enigszins bekort ook gepubliceerd in de Volkskrant van zaterdag 3 maart 2007 (het Betoog, pag. 7) 

naar begin