www.
johanblaauw.nl

 
Artikelen
|
Recensies
|
Overwegingen
|
Columns
|
Gedichten
|
Varia
|
Sitemap
 

 

RecensiesBerber Bijma, Herinnering aan alle zielen. Nieuwe rituelen om de doden te herdenken, 2007

Joep Dohmen, Tegen de onverschilligheid. Pleidooi voor een moderne levenskunst, 2007

Ton Nabben e.a., Van Allah tot Prada, 2006

Karel van Wolferen en Jan Sampiemon, Een keerpunt in de vaderlandse geschiedenis, 2005

Coos Huijsen, Beatrix. De kroon op de republiek, 2005

Geert Mak, Gedoemd tot kwetsbaarheid, 2005

H.M. Kuitert, Schiften, 2004 en H.M. Kuitert, Hetzelfde anders zien, 2005

Henk van Os, Zien is genoeg, 2003

H.M. Kuitert, Over religie. Aan de liefhebbers onder haar beoefenaars, 2000

Han F. de Wit, De lotus en de roos, Boeddhisme in dialoog met psychologie, godsdienst en ethiek, 1998

Mirjam Meijer, Mijn broer Ischa, 1997 en Connie Palmen, I.M., 1998

Karen Armstrong, Het evangelie volgens de vrouw, 1997

Klaus Berger, Mag je in wonderen geloven?, 1997

Eugen Drewermann, Een eigen weg, Overwegingen bij de boeken Exodus tot en met Richteren, 1997

Ian Wilson, Jezus: een geschiedenis, 1997

Décorpa Tohas, Stille druppels in de wind, 1997

P.E. Jongsma-Tieleman, Godsdienst als speelruimte voor verbeelding, 1996

André Lascaris, Meer dan ikzelf - onbevangen kijken naar wat christenen geloven, 1996

Harold S. Kushner, Hoe goed moet een mens zijn?, 1996

Hans Jacoby, Een joodse saga en andere verhalen, beschouwingen en herinneringen, 1996

Karin Melis, Bewaarplaatsen van het humane, 1995

Otto Kroesen, Tegenwoordigheid van Geest in het tijdperk van de techniek, 1995

Coert H. Lindijer, Tasten naar schaamte, 1995

Gerard Dekker, Als het getij verloopt..., 1995

Dick Tieleman, Geloofscrisis als gezichtsbedrog, 1995

Harry Stroeken, Het geloof is er voor de mens, 1995

Darrell J. Fasching, Vreemdeling na Auschwitz, 1995

Nieuwe Psalmen, met een inleiding van Kees Fens, 1995

Paul Mommaers en Jan van Bragt, Ruusbroec in gesprek met het Oosten - Mystiek in boeddhisme en christendom, 1995

D. Pollefeyt en J. Bulckens (red.), Niet lijdzaam toezien! Godsdienstige verwerking van lijden in de huidige (jongeren)cultuur, 1995

Bettine Siertsema (red.), Aartsmoeders, 1994, en De verhalen rond de Aartsvaders, 1995

A.D. Fokker, Bij nader inzien, 1995

Roger Garaudy, Hebben wij God nodig?, 1995

W.R. van der Zee, Zondagswoorden, Zoetermeer 1995

Jan Nieuwenhuis, Het laatste evangelie: een goed bericht van Johannes voor de gemeente van nu, 1995

Emil Bock, Koningen en Profeten, 1995

J. Demey, Op zoek naar God: een historische projectie, 1994

Henk Veltkamp/Ineke van der Zee, Het leven rijmt niet, een verzwegen thema, 1994

Wilfried Hensen, De gemeenschap met zijn lijden, 1994

Matthew Fox, Gezegend vanaf het begin, wegen naar een nieuwe spiritualiteit, 1994

Joop Smit en Harry Stroeken, Lotgevallen, De bijbel in psychoanalytisch perspectief, 1993

Wim Overdiep, Het gevecht om de vijand. Bijbels omgaan met een onwelkome bekende, 1985

naar begin