www.
johanblaauw.nl

 
Artikelen
|
Recensies
|
Overwegingen
|
Columns
|
Gedichten
|
Varia
|
Sitemap
 

 
Het asielbeleid van minister Verdonk

In zijn column van 14 april 2006 in de literatuurbijlage Cicero van de Volkskrant had Herman Franke het over ‘het meedogenloze asielbeleid van minister Verdonk’.

Je ziet het steeds vaker dat er wordt gesproken over het asielbeleid van minister Verdonk waar het in feite gaat over het asielbeleid van CDA, D66 en VVD. Ik beschouw dit als een slordige manier van zeggen.
In het Nederlandse staatsbestel bepalen niet personen (zoals in dit geval Rita Verdonk) het beleid, ook al kunnen zij er wel degelijk een duidelijk persoonlijk stempel op drukken. Officieel beleid is in Nederland pas mogelijk wanneer een meerderheid in het parlement dit goedkeurt.
Daarom vind ik het correcter en vooral duidelijker om in plaats van ‘het meedogenloze asielbeleid van minister Verdonk’ (Franke en vele anderen) te spreken van ‘het meedogenloze asielbeleid van CDA, D66 en VVD’.
Op elk moment kunnen deze drie partijen in de Tweede Kamer het beleid van mevrouw Verdonk wijzigen, ombuigen of afkeuren. Van deze mogelijkheden hebben CDA, D66 en VVD tot nu toe geen gebruik gemaakt. Maar daarmee zijn zij – en niet alleen minister Verdonk – voor de volle honderd procent verantwoordelijk voor het huidige asielbeleid.
Anders gezegd: het asielbeleid van minister Verdonk bestaat niet, wat wel bestaat is het asielbeleid van CDA, D66 en VVD.
CDA en D66 zijn voor het breed gekritiseerde asielbeleid van minister Verdonk even verantwoordelijk als de VVD, de eigen partij van de minister.
Dat sommige vertegenwoordigers van CDA en D66 dit wel eens anders doen voorkomen doet daar niets aan af.

© JOHAN BLAAUW

april 2006

naar begin