www.
johanblaauw.nl

 
Artikelen
|
Recensies
|
Overwegingen
|
Columns
|
Gedichten
|
Varia
|
Sitemap
 

 

Wilhelmus en naturalisatiedag

Het Nederlandse kabinet wil een naturalisatiedag invoeren. Met deze dag wil het kabinet benadrukken dat het geen vrijblijvende zaak is om Nederlander te worden. De uitreiking van het Nederlandse paspoort moet op deze naturalisatiedag met allerhande ceremonieel omgeven worden.
CDA-Tweede-Kamerlid Mirjam Sterk (zie foto) heeft voorgesteld dat de nieuwe Nederlanders op die dag als onderdeel van de ceremonie het Wilhelmus moeten zingen. Ook de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie Rita Verdonk voelt er voor, zo liet ze in de rubriek Den Haag Vandaag weten.
Het is een wonderlijk en ook nogal onbegrijpelijk voorstel. De meeste mensen die voor naturalisatie in aanmerking komen zijn vermoedelijk geen christen. Er zijn moslims, joden, boeddhisten, humanisten enz. enz. onder. Ik vind het gênant deze nieuwe Nederlanders het Wilhelmus te laten zingen, want vergeten wordt dat het Wilhelmus naast een heleboel andere dingen ook een oerchristelijk lied is. Het staat niet voor niets als Gezang 411 in het Liedboek voor de kerken, waar protestants Nederland iedere zondag uit zingt.
Meestal worden bij bijzondere gelegenheden waar het Wilhelmus ten gehore wordt gebracht de coupletten 1 en 6 gezongen.
Neem alleen al de eerste vier regels van het zesde couplet:
"Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer!"
Het is toch te gek voor woorden dat iemand die Nederlander wordt en bijvoorbeeld moslim is verplicht wordt dit te zingen alvorens zij of hij zijn paspoort krijgt uitgereikt?
Of laten we de nieuwkomers dan maar bij wijze van alternatief het vijfde couplet zingen:
"Edel en hooggeboren
een keizerlijken stam,
een vorst des rijks verkoren,
als een vroom christenman,
voor Godes woord geprezen
heb ik vrij onversaagd
als een held zonder vrezen
mijn edel bloed gewaagd."?
Hoewel een lied uit de zestiende eeuw is het Wilhelmus pas in 1932 het officiële Nederlandse volkslied geworden. Misschien is de eerste naturalisatiedag wel een geschikt moment voor de presentatie van een nieuw volkslied met een tekst die wat beter past bij een multi-religieus land als Nederland.

 © JOHAN BLAAUW

Deze column is ook gepubliceerd op www.zinweb.nl

juni 2005

naar begin