www.
johanblaauw.nl

 
Artikelen
|
Recensies
|
Overwegingen
|
Columns
|
Gedichten
|
Varia
|
Sitemap
 

 

Vragenlijst nederlandineuropa.nl

De Nederlandse regering wil graag van u en mij weten hoe we over de toekomst van Europa denken. Daartoe heeft de regering de website www.nederlandineuropa.nl geopend waarop we tot 18 april 2006 onze mening kunnen geven.
De resultaten van het onderzoek zullen door de Nederlandse regering betrokken worden bij het standpunt van de regering op de EU-top in juni.
Inmiddels heb ik de vragenlijst twee keer gemaakt, zonder melding bij de tweede maal dat ik de vragenlijst al eerder had gemaakt. Betekent dit dat mensen zo vaak als ze willen mee kunnen doen? Geen prettig vooruitzicht voor de betrouwbaarheid van de uitslag.
De website is matig gebruiksvriendelijk. Zo biedt de vragenlijst zelf geen mogelijkheid terug te bladeren naar een vorige vraag om het antwoord te herzien. Wel kan dit door in de browser de knop ‘Vorige’ te gebruiken. Maar deze mogelijkheid wordt nergens vermeld.
Wat wel aardig is aan de vragenlijst is dat je bij elke vraag in een apart venster een opmerking over die vraag kunt maken. Ik stel voor dat degenen die aan de enquete deelnemen die mogelijkheid benutten wanneer de vragen je de mogelijkheid ontnemen je eigen standpunt naar voren te brengen. Een voorbeeld.
Op een gegeven moment krijg je de vraag voorgeschoteld of de EU een rol moet spelen in Nederland bij kwesties als terrorismebestrijding, milieu, werkgelegenheid, asielbeleid, energiebeleid, privatisering en drugsbeleid. Allemaal voorbeelden van kwesties waar de EU al een - soms zelfs aanzienlijke - rol speelt.
Vragen naar onderwerpen waar de EU zich nu niet of nauwelijks mee bemoeit maar die voor zo’n rol juist wel in aanmerking komen ontbreken. Als deelnemer aan de vragenlijst heb je dus niet de mogelijkheid om bijvoorbeeld aan te geven (behalve in het venster 'opmerkingen') dat de EU zich veel te vaak bemoeit met dingen waar de EU zich niet mee zou moeten bemoeien omdat we dat in Nederland zelf wel af kunnen maar zich niet bemoeit met  zaken waar dat wel nodig zou zijn, zoals een gezamenlijk Europees buitenlands beleid of een gezamenlijk Europees defensiebeleid.
Het ontbreken van vragen naar dit type alternatieven voor het huidige EU-beleid zal ertoe bijdragen dat het resultaat van deze enquete een vertekend beeld zal geven van wat degenen die de vragenlijst hebben beantwoord werkelijk van de rol van de EU vinden.
En dat kan van zo’n onderzoek nooit de bedoeling zijn.

 © JOHAN BLAAUW

maart 2006

naar begin