www.
johanblaauw.nl

 
Artikelen
|
Recensies
|
Overwegingen
|
Columns
|
Gedichten
|
Varia
|
Sitemap
 

 
Dubbele nationaliteit

Ondanks de forse kritiek van oud-minister Agnes van Ardenne op de opstelling van de VVD-ers Mark Rutte (zie foto) en Henk Kamp in het debat over dubbele nationaliteit (de Volkskrant, 20 maart 2007) blijft de VVD van mening dat kamerleden van allochtone afkomst hun tweede niet-Nederlandse paspoort moeten opgeven indien dat mogelijk is.
In zijn toelichting op dit standpunt zegt Rutte (de Volkskrant, 21 maart 2007): "Wij hebben grote problemen met de integratie van circa 1 miljoen mensen met een islamitische achtergrond. Albayrak heeft een kans laten liggen door haar Turkse paspoort niet in te leveren. Dat was een mooi voorbeeld geweest".
De logica van deze redenering ontgaat me.
Als nu iemand een voorbeeld is van geslaagde integratie is dat wel de nieuwe staatssecretaris Nebahat Albayrak. Het feit dat zij twee paspoorten heeft, heeft dat dus niet in de weg gestaan. Lijkt me ook logisch want integratie is nu eenmaal niet afhankelijk van het feit of iemand wel of niet een dubbele nationaliteit heeft. Juist politici als Nebahat Albayrak zijn voor veel Nederlanders met een niet-Nederlandse achtergrond rolmodellen en belangrijke stimulansen voor integratie. Hoeveel paspoorten je hebt speelt daarbij geen rol.
Stel dat Albayrak haar tweede paspoort wel zou inleveren, is zij dan opeens beter geintegreerd in de Nederlandse samenleving dan nu? Natuurlijk niet.
Wat is dat toch dat Mark Rutte niet begrijpt of niet begrijpen wil dat dubbele nationaliteit en mate van integratie twee totaal verschillende zaken zijn?

© JOHAN BLAAUW

maart 2007

naar begin