www.
johanblaauw.nl

 
Artikelen
|
Recensies
|
Overwegingen
|
Columns
|
Gedichten
|
Varia
|
Sitemap
 

 

Pausverkiezing

Nu paus Johannes Paulus II gestorven is moet er een nieuwe paus komen. Die keuze geschiedt door de kardinalen in de rooms-katholieke kerk die jonger zijn dan 80 jaar. Een gezelschap van rond de 120 kardinalen die bijna allemaal door Johannes Paulus II zijn benoemd.
Dit louter uit mannen bestaande ensemble komt vanaf 18 april 2005 in conclaaf bijeen in de Sixtijnse Kapel (zie foto) in Vaticaanstad. Alles wat daar gebeurt is geheim. Er is geen contact met de buitenwereld.
Om tot paus gekozen te worden moet een kardinaal tweederde van de stemmen krijgen. Als de kardinalen na dertig stemrondes er nog niet uit zijn is een gewone meerderheid voldoende.
Om goed te begrijpen wat hier in feite gebeurt is het aardig de gang van zaken bij zo'n pauskeuze eens toe te passen op Nederland.
Stel dat we in ons land ook op deze manier een regeringsleider zouden kiezen dan zou dat inhouden dat we om te beginnen moeten wachten tot de zittende premier is overleden. Want hij is immers voor het leven gekozen.
Vervolgens betekent deze gang van zaken dat de - bijna allemaal door de overleden premier benoemde - leden van het slechts uit mannen bestaande parlement na het overlijden van de zittende premier uit hun midden de nieuwe premier kiezen. Over de beraadslagingen rond de verkiezing mogen we niets weten. Want die zijn geheim. En met deze nieuw gekozen premier moeten we het vervolgens weer doen tot ook die is overleden.
Als het in Nederland werkelijk zo zou toegaan zouden we geen lid van de Europese Unie kunnen zijn noch van diverse andere internationale organen.
Omdat het echter de rooms-katholieke kerk betreft schijnt bijna iedereen het heel gewoon te vinden dat de keuze van de leider van deze kerk in een achterkamer onderling wordt geregeld.
Wat dat betreft kan de rooms-katholieke kerk, zo lijkt me, nog wel het een en ander leren van het model van die protestants-christelijke kerken waar de kerkenraden, die uit mannen en vrouwen bestaan, het voor het zeggen hebben. Daarmee legt dit type kerken de macht bij de plaatselijke gelovigen. Waarom is Rome daar zo bang voor?

© JOHAN BLAAUW

april 2005

naar begin