www.
johanblaauw.nl

 
Artikelen
|
Recensies
|
Overwegingen
|
Columns
|
Gedichten
|
Varia
|
Sitemap
 

 

Achteraf

Onzeker zoekend
keek hij in het rond
en in zichzelf,
onwetend welke
weg naar huis
te zullen nemen.

De brede avenue,
de kronkelige kade,
het smalle pad,
hij wist het niet,
lopend of per tram,
samen of alleen?

Dit niet weten
en niet kunnen kiezen
had hem al eerder
in zijn wortels
aangetast en loten
in haar kiem gesmoord

om achteraf
precies te weten
welke keuze hij
had moeten maken,
zoals na afloop ook
geen oorlog had gehoefd.

© Johan Blaauw

naar begin