www.
johanblaauw.nl

 
Artikelen
|
Recensies
|
Overwegingen
|
Columns
|
Gedichten
|
Varia
|
Sitemap
 

 

Bezoek

Als knikkers
uit een plots
gescheurde zak
rollen haar woorden
van hot naar haar
ongrijpbaar
door mijn kamer,
niet bedoeld
om opgepakt te worden
of bewonderd
of om er eens een
wat nader te bekijken
omdat de moeite
van het onderzoek
niet bij voorbaat
tot mislukking
lijkt gedoemd.

Na anderhalf
uur droppen
weet ik nog steeds niet
wat ze wil
of waarom ik
genood werd
in haar tuin
vol dovenetels;
haar thee
is koud geworden
evenals ikzelf,
die toch oprecht
een poging ondernam
in alle openheid
te achterhalen
wie in zoveel woorden
zich begraven heeft.

© Johan Blaauw

naar begin