www.
johanblaauw.nl

 
Artikelen
|
Recensies
|
Overwegingen
|
Columns
|
Gedichten
|
Varia
|
Sitemap
 

 

Eiland

Door de smalle straten
van het stadje op het eiland
zochten wij niet zonder moeite
naar de zeekust met haar boten,

vol verlangen en besloten
de natuurlijke begrensdheid
eindelijk te doorbreken.
Aangekomen in de haven

ontdekten wij gedeprimeerd
dat er geen schepen waren
en de veerpont afgevaren;
onbekend het tijdstip

van haar volgende vertrek.
Gezeten op een steiger
overwogen wij de situatie
zonder hoop of vreugde,

onmiskenbaar duidelijk
beseffend hier onschuldig
vast te zitten, ook al
liepen wij vrij rond.

© Johan Blaauw

naar begin