www.
johanblaauw.nl

 
Artikelen
|
Recensies
|
Overwegingen
|
Columns
|
Gedichten
|
Varia
|
Sitemap
 

 

Herinnering

Jou zien
en jou ontmoeten
was een lopen
in het licht.
Veel praten,
voelen, kussen,
elkaar ontdekken,
om later weer
alleen te zijn,
verlangend
naar de tederheid
die ons omhulde
alsof een ogenblik
de wereld
slechts
uit jou en mij
bestond.

© Johan Blaauw

naar begin