www.
johanblaauw.nl

 
Artikelen
|
Recensies
|
Overwegingen
|
Columns
|
Gedichten
|
Varia
|
Sitemap
 

 

Jij

zoals je bent
zo helemaal jezelf
met je grillen
en geheimen
je heldere ogen
en hun ondoorgrondelijke blik
je lijn en je lach
zo houd ik van je
en heb ik je lief

precies zoals je bent
onherhaalbaar eigen
jij alleen
jij

© Johan Blaauw

naar begin