www.
johanblaauw.nl

 
Artikelen
|
Recensies
|
Overwegingen
|
Columns
|
Gedichten
|
Varia
|
Sitemap
 

 

Kind

Het land bewerkend
komt ze aangedanst,
een stipje in de verte,
een streep en even later

zie ik haar gezicht
zo gaaf, zo open
als alleen een kind.
Onbekommerd spelend

met de korrels
van de aarde
groeit de afstand
om na een poosje

mij alleen te laten
en te verdwijnen
als een stipje
aan de horizon,

aan gene zijde
van de weide
naast het land
dat ik bewerk.

© Johan Blaauw

naar begin