www.
johanblaauw.nl

 
Artikelen
|
Recensies
|
Overwegingen
|
Columns
|
Gedichten
|
Varia
|
Sitemap
 

 
Meer noch minder

Geschapen
naar Gods
beeld en gelijkenis
ben ik meer
noch minder
dan iemand anders
of ik nu klein ben
of groot, vrouw
of man, homo
of hetero, zwart
of wit of zus of zo,
moslim, jood of nog iets anders.

Geschapen
naar Gods
beeld en gelijkenis
mogen we groeien
en bloeien zoals we zijn
zonder grenzen
waar iemand buiten
valt en wetten
die ons verdelen
in legaal of illegaal.

© Johan Blaauw

naar begin