www.
johanblaauw.nl

 
Artikelen
|
Recensies
|
Overwegingen
|
Columns
|
Gedichten
|
Varia
|
Sitemap
 

 

Metro

in de ondergrondse
bruist het leven
mensen zitten
mensen staan
mannen hangen
vrouwen wachten
jongens lachen
meisjes blozen
plotseling controle
kaartjes tonen
of betalen
mensen duwen
en gaan in en uit
ogen die elkaar ontmoeten
blikken vol betekenis
opzettelijk contact
een angstig wijken
soms ook kinderen
invaliden die het wagen
ouderen van dagen
iedereen reist mee
toevallig samen
propvol bij elkaar
lezend
starend
peinzend
haastig
rustig
stinkend
alles kom je tegen
zonder planning
zonder zin
denderend door de tunnel
van de duisternis
naar het station
van de bestemming
om te verdwijnen
in de massa
die allang
haar einddoel
had bereikt

© Johan Blaauw

naar begin