www.
johanblaauw.nl

 
Artikelen
|
Recensies
|
Overwegingen
|
Columns
|
Gedichten
|
Varia
|
Sitemap
 

 

Ogen

Na een lange stilte
zoekt haar blik mijn ogen,
zwijgend kijk ik in de hare
en zie de gaafheid

die zij in zich dragen
en de weerspiegeling
van een helder, zeker willen
van het leven tegenover mij,

even puur als zuiver
mij het raadsel latend
van het ondoorgrondelijke
van haar persoonlijkheid.

© Johan Blaauw

naar begin