www.
johanblaauw.nl

 
Artikelen
|
Recensies
|
Overwegingen
|
Columns
|
Gedichten
|
Varia
|
Sitemap
 

 

Vlieland

Met de onverwinlijke
Helios speelt Euros
- altijd uitgeslapen -
zijn ondoorgrondelijke spel,
onbekommerd om het lot
van wie snakken
naar de haven.

Als een oase
in de woestijn
doemt het eiland op -
duizend angsten
wijken onverwachts
bij het binnenlopen
van het schip.

De zee spuugt
op het strand
wat ze wederrechtelijk
had opgeslokt
of stiekem
in haar schoot
geworpen kreeg.

Een monument te water,
soeverein gelegen
tussen nu eens wijkend
dan weer angstig
wassend tij,
twee uur varen
van het vasteland.

© Johan Blaauw

naar begin