www.
johanblaauw.nl

 
Artikelen
|
Recensies
|
Overwegingen
|
Columns
|
Gedichten
|
Varia
|
Sitemap
 

 
Stille druppels in de wind

Stille druppels in de wind is in 1997 verschenen dichtbundel. De ondertitel ervan luidt: gedichten vanuit het stille Zijn...

Achtergrond hiervan is dat de drie dichters die samen onder het pseudoniem Décorpa Tohas deze bundel geschreven hebben alle drie genoor-beperkingen kennen. Om hen heen is het in zekere zin 'stil'. Zij genieten van de woorden die ze nogal eens 'druppelsgewijs' opvangen. Vandaar de titel.
De drie dichters zijn Deanna van Hall, Cor Toonen en Patty van Sambeek.
In het voorwoord bij de bundel staat: "Door hun visuele leefwijze zijn zij bijzonder ontvankelijk voor visuele indrukken. Zij zoeken in hun beschouwingen naar eigen vormen en woorden om deze indrukken te verwerken ... Hun gedichten, veelal geheel vrij van vorm, verwoorden dan ook emoties en belevingen rond hun doof zijn."
In veel van de gedichten speelt de natuur een rol, zoals in Rivier van Deanna van Hall:

ik ben een rivier
die stroomt door
bergen en dalen
heuvels en vlakten
naar de grote delta
en de weidse zeeën

een grote weidse stroom
is de rivier die meeneemt
wat er in is en leeft
stenen zand grind klei
vissen kikkers en mensen
in de grote stroom van het leven

In de beweging van de taal in dit gedicht voel je de kleine rivier als het ware aanzwellen tot de grote stroom die uiteindelijk uitmondt in de zee.
Tegelijkertijd is het een metafoor voor een mensenleven, waarbij de dichter de lezer puzzelend achterlaat met wat in jouw leven die stenen, zand, grind, klei, vissen en kikkers zijn.

© JOHAN BLAAUW

Décorpa Tohas, Stille druppels in de wind, Cuijk 1997

naar begin